บริษัท กรุงเทพกันภัย เอเจนซี่ จํากัด


โลกในยุคปัจจุบันมีพัฒนาการใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างมากมายและต่อเนื่อง นวัตกรรมการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็วได้ย่อสัดส่วนของโลกให้แลดูเล็กลง ในขณะที่ปัญหาในการดำเนินชีวิต กลับยุ่งยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

ในท่ามกลางความเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจและสังคม เป็นความจริงที่ว่าเราต่างถูกทอดทิ้งให้ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ อย่างโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นเช่นกัน เราไม่อาจที่จะแก้ไขและลงมือทำทุกเรื่องได้ด้วยตนเองเพียงลำพัง นั้นจึงเป็นเหตุผลให้เราต้องหันมาพึ่งพาผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในเฉพาะเรื่อง เฉพาะด้านกันมากขึ้น

บริการกรุงเทพกันภัย เอเจนซี่

  รักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล

  รักษาความปลอดภัยอาคาร, สถานที่หวงห้ามเฉพาะ

  รักษาความปลอดภัยในการเดินทาง

  รักษาความปลอดภัยงานอีเว้นท์ต่าง ๆ

  เผ้าดูแลทรัพย์สินเฉพาะกิจ

  บริการพนักงานขับรถผู้บริหาร

  นักสืบเอกชน

ข้อมูลการติดต่อเรา

บริษัท กรุงเทพกันภัย เอเจนซี่ จํากัด

Mr. Thapana: Dtac  081-4577220   , AIS 082-4435538

เว็บไซต์: www.bangkokprotection.com

อีเมล์: info@bangkokprotection.com

ID Line: mt-lawanddetective

แฟกส์: 02-4187449